Buket Karaca

Ik ben Buket. Buket Karaca. Vaak moet ik mijn naam herhalen. Maar van zodra ik het uitleg, krijg ik enkel complimenten. Buket spreekt voor zich, een boeketje bloemen. Karaca is de Turkse Janssens. Het is een hertensoort.

Ik ben een geboren en getogen Berchemenaar. En dit al 22 jaar. Ik heb twaalf jaar school gelopen op het Onze Lieve Vrouwinstituut Pulhof te Berchem, of beter bekend als de blauwtjes. Op mijn 17 jaar verliet ik de middelbare schoolbanken als Humane Wetenschapper. Zalige tijd. Goede herinneringen.

Vanaf het moment dat ik deftig kon lezen en schrijven, wilde ik al advocate worden. De opmerking dat ik wat stiller in de les moest zijn, kreeg ik wel vaker op mijn rapport te zien. De keuze voor mijn rechtenstudies was de evidentie zelve. Ik ben een master rechtenstudent aan de Universiteit Antwerpen. De rechtstak Internationaal en Europees recht krijgt mijn voorkeur. Zo ook jeugdrecht en strafrecht.

Ik ben de eerste oogappel van mijn ouders. En hun geluk kon nog niet op, na mij nog een flinke zoon en 2 schoonheden gekregen.

In mijn 1,57 meter grootte schuilt veel energie. Tijdens mijn middelbare studies was ik actief als studentenvertegenwoordiger, zat ik in de schoolraad, ouderraad, redactieraad schoolkrantje en feestcomité jaarlijks tuinfeest. Tijdens mijn tweede jaar op de universiteit was ik communicatieverantwoordelijke bij de Christen-Democratische Studenten (CDS) en later heb ik samen met enkele vrienden de nieuwe studentenvereniging Antwerpse Internationale StudentenUnie (AISU) opgestart, waarvan ik voorzitter ben.

Verder geef ik bijlessen Nederlands en Engels aan allochtone/kansarme leerlingen binnen het Tutoraatsproject van de Associatie Universiteit en Hogescholen Antwerpen (AUHA) en werk ik mee met het Klimop project van de AUHA, waarbij we infosessies geven over het hoger onderwijs aan laatstejaarsstudenten.

Ik ben ook lesgeefster Turks in het vormingscentrum 't Dakhuus in Brasschaat.